»Živim zdravo« pri Račkah

Pri Račkah smo se pogovarjali o zdravem načinu življenja. 


ZDRAVA PREHRANA
Projekt sva začeli s pravljico Mala miška in veliko rdeče jabolko. Pravljico sva jim pripravili tudi kot kamišibaj. Hrana ,ki jo otrok zaužije, je ključnega pomena za njegov razvoj in zdravje. V našem vrtcu so obroki zdravi, okusni in uravnoteženi. Z otroci smo se pogovarjali, kako lahko hrana vpliva na njihovo zdravje in razvoj. Povedali so , da imata sadje in zelenjava veliko vitaminov. Pomembno se nama je zdelo , da otroci vedo od kod dobimo hrano oziroma od kje pride na police trgovin in v vrtec in domove. Nekateri so vedeli, da mleko dajejo krave jajca kokoši. Nekaj otrok ima take izkušnje od doma, imajo domače živali in vrt.

Seznanili so se s prehransko piramido. Tekom dneva in vsak dan so si jo pogledali (na omari) in ugotavljali kaj je najprej na vrsti , npr. šport, in česa moramo pojesti več, česa manj. Ugotavljali so, koliko lončkov vode so popili ter katera živila smo tisti dan imeli za malico in kosilo. Bilo jim je zelo zanimivo.
Otroci so se učili in utrjevali znanja o zdravi prehrani tudi z različnimi didaktičnimi igrami, ki sva jih pripravili z Matejo. Igre so jim bile všeč, zabavne in so otroke motivirale. Ugotovili sva, da je je za nekatere otroke zdrava tista hrana , ki jim je všeč (lizike, cvrt krompirček , čokoladni rogljiček).
Za zaključek smo v vrtcu preizkusili dva zdrava recepta. Otrokom je bilo všeč, da smo pripravljali in kuhali v skupini. Navdušeno so pomagali pri pripravi.
V igralnici imajo otroci na razpolago ves dan lončke in svežo vodo v vrču, ki si jo lahko nalijejo tudi sami. Otroke sva spodbujali k pitju vode vsako uro ter pred in po vadbi. Eni otroci jo imajo raje drugi manj. So pa otroci tudi sami začutili žejo in posegli po lončku z vodo.

GIBANJE
Z gibanjem na svežem zraku krepimo otrokovo zdravje, kar vpliva na krvni obtok, živčni sistem, mišice in organe. Kisik se bolje izkorišča v telesu, kar vpliva na splošno počutje . otroci so z gibanjem odkrivali svoje telo, gibalne sposobnosti, odkrivali svet. Gibanje omogoča skladen razvoj in pridobivanje različnih informacij.
Ob vsakodnevnih aktivnostih na prostem smo večkrat izkoristili naravne danosti. Če je vreme dopuščalo smo se sprehajali po bližnji okolici ali se odpravili v gozd. Sama naravno okolje otrokom ponuja naravni poligon in hkrati nudi različno učenje, izkušnje in spoznanja o naravi sami ter spodbuja razvoj naravnih oblik gibanja, koordinacijo in ravnotežje. Ob igri z vejicami in kamenčki razvijajo grobo in fino motoriko.
Na vrtčevskem igrišču smo pripravili fit aktivno igrišče z uporabo naravnih materialov in plodov (nizanje drv, prenašanje buč v velikih vrtnih škornjih, luščenje koruze, …). Otroci so se igrali na igralih, lovili… na igrišču z umetno travo smo se igrali igre z žogo, rajalne in gibalne igre.
V igralnici in večnamenskem prostoru smo se posluževali naslednjih gibalnih vsebin:
- Fit telovadnica
- Fit gibalna minutka
- Fdg igre
- Jutranje športanje
- Gibalne in rajalne igre
- Poligon

HIGIENA
Navajanje na osebno higieno je ključnega pomena za otrokovo zdravje. Tekom leta sva otroke spodbujali k pogostemu umivanju rok. Roke so si otroci umivali pred jedjo in po jedi tudi obraz. Obvezno so si umili po različnih dejavnostih ter prihodu z igrišča. Pogovorili smo se tudi o umivanju zob. Povedali so , da si tudi doma zjutraj in zvečer pridno umivajo zobke. Že lani smo se naučili kako se pravilno umiva roke ter kako pravilno umijemo celo telo med tuširanjem ali kopanjem v kadi. Letos smo vsa ta vedenja ponovili. Žal zaradi izrednih okoliščin nas letos medicinska sestra ni uspela obiskat kot sva planirali. Vendar pa zaradi korona virusa smo si v zadnjem času bivanja v vrtcu res zelo pogosto umivali roke.

 

Tadeja Cizl