Eko projekt- Ekošola kot način življenja

Kaj to pomeni…? Pomeni, da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. 


Naš vrtec je že nekaj let vključen v projekt Ekošole. Dejavnosti tega projekta so organizirane v vsakoletno osvojitev eko zastave. Skozi celotno šolsko leto uresničujemo cilje z namenom privzgajanja skrbi za okolje in odgovornega odnosa do družbe in narave.
V vrtcu otroke spodbujamo k ločevanju odpadkov, varčevanju z vodo in energijo.

Energija? Kaj je to?

V mesecu novembru smo pri Levčkih veliko eksperimentirali, ugotavljali, izvajali različne poskuse. Spoznavali smo snovi in njihove lastnosti, opazovali raztapljanje različnih snovi v vodi, kaj je magnetno in kaj ne, izdelali čisto pravi vulkan…
Ker ne vemo, kako žarnica zasveti, smo v pomoč povabili električarja Petra Prosena.
Dopoldne z njim je bilo zelo zabavno in poučno. Otrokom je na igriv način prikazal delovanje elektrike in opremo, katero pri delu potrebuje.
Naučili smo se, da je elektrika nevarna in da moramo z njo varčevati.

Lea Juriševič